Projektid
Hispaania Maja viib Erasmus+ programmi toel ellu projekti: “Hispaania Maja töötajate pedagoogilise ja juhtimisalase pädevuse tõstmine”. Projekti periood: 1.06.16-30.09.17.

Projekti eesmärgiks on Hispaania Maja personali juhtimis- ja pedagoogilise pädevuse tõstmine. Projekti tulemusena soovime tõsta pakutava koolitusteenuse kvaliteeti, uuendada olemasolevate kursuste metoodikat, sisu ja materjale ning toetada õpetajate enesearengut.
Cristina Muruzabal osales 2016 aasta novembris Cervantese Instituudi kursusel “Análisis y enseñanza de la gramática” ja 2017 aasta suvel International House korraldatud kusrsusel “Curso práctico de tutorías y prácticas”.
Leonardo Unda osales 2016. aasta septembris Cantabrias kursusel “Nuevos recursos para el profesor de ELE”, 2017 aasta juulis Krakovis kursusel “Formación de formadores: cómo diseñar e impartir un taller de formación para profesores de español” ning augustis Santanderis kursusel “Una nueva manera de enseñar gramática del español: introducción al método de los relojes”.


Cristina Barcina osales 2017. aasta juulis Santiago de compostelas kursusel “Nubescuela” .
Neftalí Peral osales 2016 aasta septembris La Rioja ülikoolis ASELE XXVII rahvusvahelisel kongressil “Panhispanismo y variedades en la ensenanza del espanol L2-LE”.